What is a Theorbo, Really?

theorbo thumb

Frågan alla vill ha svar på!